Shop så det svir?

Av Oddmund Grøtte. Copyright Oddmund Grøtte, 2008. Written 27th of November 2008.

(Denne artikkelen kom på trykk i Adresseavisen 2. desember 2008. Lørdag 6. desember svarte Kristin Halvorsen via et innlegg i samme avis. Halvorsens svar finner du i sin helhet nederst på denne siden.)

- Shop så det svir, sier Norges finansminister. Nok en gang sverger en kunnskapsløs minister til den dogmatiske troen på at det er forbruk som skaper arbeidsplasser. Dessverre er det ikke forbruk som driver økonomien, men verdiskapning, produksjon og arbeid. Kun gjennom økt produktivitet kan vi frigjøre arbeidskraft til stadig å produsere flere/andre produkter. Dette gjøres ved å spare og investere noe av overskuddet i kapitalvarer, ikke ved å bruke alt på konsumvarer. Hvilken verdi har det å sitte igjen med masse sko, klær og elektriske artikler? Ingenting av dette vil forrente seg i fremtiden; bare lånet vil forrente seg. Jobb og tjen mer, hold forbruket på et nøkternt nivå og spar overskuddet, slik at du kan skaffe deg større ting i fremtiden (hus, bil, etc.) uten å måtte forgjelde deg. Ha penger på sparekonto, i tilfelle en regnværsdag skulle komme. Dette er det eneste som duger.

De siste årene har mye av forbruket blitt finansiert med gjeld. Dersom vi skal opprettholde et forbruk som var høyt fordi folk lånte penger, så må utlånsvolumene fortsette å være like høye. Det vil føre til at folks belåningsgrad øker år etter år, noe som vil skape enorme problemer over tid. Det er ikke bærekraftig.

Nå har kredittboblen sprukket, og svært mange lånefinansierte husholdninger har fått en bakrus. Slik må det være, og folk trenger en periode hvor de kan redusere sin belåning. Deretter kan den økonomiske ekspansjonen fortsette på et mer bærekraftig vis. Uten en slik korreksjon vil de fremtidige problemene bli desto større.

Det er derfor direkte uansvarlig av Halvorsen å anmode nordmenn om ”å shoppe så det svir”. Forhåpentligvis har befolkningen bedre vett enn å følge hennes råd.

 

 

Her er Kristin Halvorsens svar:

 

Kjøpefest?

I et innlegg i Adressa 2. desember har Oddmund Grøtte latt seg provosere av et oppslag i VG hvor de skriver at jeg oppfordret til kjøpefest. Han er ikke alene om å bli provosert. Det ble jeg også. VG ga inntrykk av at jeg oppfordret folk til å bruke penger så det svir. Det er ikke bare misvisende, men direkte feil! Dagen etter det omtalte oppslaget trykket VG en presisering der det fremgår at tittelen "Shop så det svir" er VGs eget påfunn og ikke et sitat fra meg. Misforståelsen ser likevel ut til å ha festet seg.

Mitt poeng er enkelt og greit at de som kan, bør oppføre seg normalt. Under en paneldebatt om finanskrisen snakket jeg om hvor viktig psykologien er i krisetider. Når ingen tør å låne ut penger og ingen tør å låne penger og alle setter nye prosjekter på vent i samfunnet, så stopper hjulene opp. I verste fall betyr det oppsigelser og arbeidsledighet. I den sammenhengen lot jeg en humoristisk kommentar falle om at jeg viser fram handleposene etter å ha vært på shopping for å demonstrere at jeg gjør mitt for å holde økonomien i gang.

En bråbrems i økonomien vil føre til økt arbeidsledighet, og derfor må vi ikke avblåse alle planer om investeringer. Jeg er selvsagt helt enig med Grøtte i at verdiskapning og arbeid er det viktigste for å holde hjula i gang. Jeg brukte et privatøkonomisk eksempel under debatten, men dette handler jo først og fremst om bedrifter, næringsliv og offentlig virksomhet. Det er nettopp derfor vi nå øker innsatsen overfor skoler, svømmebassenger og bygg. Vi skal sørge for at ledig kapasitet brukes til å utføre viktige oppgaver for fellesskapet. Hvis ingen tør å realisere planer som ligger der, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

Jeg blir opprørt over at jeg blir fremstilt som om jeg oppfordrer til uhemmet shopping. Både fordi det ville være hensynsløst overfor dem som ikke har mulighet til det, og fordi det ville være helt uansvarlig. Jeg har tvert i mot brukt enhver anledning til å understreke at folk ikke må bruke penger over evne, og at de må være forsiktige når de tar opp lån, stikk i strid med hva Grøtte skriver. Ikke minst faller VG sitt oppslag på sin egen urimelighet ut fra et miljøperspektiv. Det har aldri vært regjeringens politikk å legge opp til et størst mulig privat forbruk. Med de miljø- og klimautfordringene verden står overfor er ikke en global kjøpefest det rette svaret. Vi må ha en balanse hvor økonomien ikke stopper opp. Nå må vi sørge for at vi bruker disse tidene til fremtidsretta investeringer i miljø og offentlig sektor. På den måten kan vi vri forbruk fra privat kjøpefest til det beste for alle!

Kristin Halvorsen (SV)

Finansminister